Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 610.71.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.71.6 - Tønder Kunstmuseum

Bestemmelser

Plannummer
610.71.6

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40 % for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 15 m.
Max etager: 2,5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 9.56
Delvist LP 9.73

Områdets status pr. 01.01.2010

Rummer museum og rekreative anlæg.


Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
9.D11

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk