Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 610.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.51.2 - Mølledam - Anlægget

Bestemmelser

Plannummer
610.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 8.46

Særlige bestemmelser
Der kan i begrænset omfang opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Større rekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Grønne friarealer.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Udpegede grønne områder skal bevares som åndehuller i midtbyen.
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 8.46

Tidligere rammeområde nr.
8.D121, 8.G120, 9.D335

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk