Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 610.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.51.2 - Mølledam - Anlægget

Bestemmelser

Plannummer
610.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 8.46

Særlige bestemmelser
Der kan i begrænset omfang opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Områdets status pr. 01.01.2010
Grønne friarealer.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Udpegede grønne områder skal bevares som åndehuller i midtbyen.
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 8.46

Tidligere rammeområde nr.
8.D121, 8.G120, 9.D335

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk