Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 610.11.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.11.4 - Slotsbanken

Bestemmelser

Plannummer
610.11.4

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 9,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv, mindre virksomheder og værksted. Miljøklasse 1-4

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 7.94
Delvist LP 9.51

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde samt brandstation og diverse kontor-, værksted- og servicevirksomheder.

Grundstørrelse
Min. 280 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
9.B12

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk