Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 560.81.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.81.2 - Voddervej

Bestemmelser

Plannummer
560.81.2

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Tekniske anlæg til vedvarende energi.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området må benyttes til tekniske anlæg i form af solfanger og andre anlæg til vedvarende energi. Dertil kan der opføres teknikhuse, anlæg og installationer som er nødvendige for områdets drift til de pågældende formål. De tekniske anlæg skal etableres i tilknytning til eksisterende kollektive varmeforsyninger, og arealet må kun udbygges efter en samlet plan for området.
Ved driftsophør, skal de pågældende anlæg samt installationer mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år.

Områdets status pr. 01.01.2010
Dyrkes landbrugsmæssigt.

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk