Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 560.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.71.1 - Statsfænglet Renbæk

Bestemmelser

Plannummer
560.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
10% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max højde, tekniske anlæg: 12 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Fængsel samt funktionærboliger.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 031-8.2

Særlige bestemmelser
Enkelte bygninger indenfor området kan have en højde på optil 10 m.
Der skal tages særligt hensyn til sikring af drikkevandsinteresserne i området.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til fængsel samt funktionærboliger.

detailhandel
Der må etableres et detailhandelsområde med dagligvareudsalg til betjening af områdets brugere med et bruttoetageareal på i alt 50 m2.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 031-8.2

Tidligere rammeområde nr.
8.L.26

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk