Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 560.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.51.2 - Camping Renbæk Plantage

Bestemmelser

Plannummer
560.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Campingplads og fiskesø.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til campingplads og fiskesø.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.14

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk