Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 560.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.51.1 - Skærbæk Familiecamping

Bestemmelser

Plannummer
560.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Campingplads.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 802A

Særlige bestemmelser
Området må maximalt anvendes til i alt 350 camping ender.
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til campingplads.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.12

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk