560.21.1 - Kogsvej 64, Rejsby

Bestemmelser

Plannummer
560.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 812

Særlige bestemmelser
Virksomheden skal følge grænseværdierne for støj.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til blandet bolig og erhverv.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.20

Status

Forslag