Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 560.21.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.21.1 - Kogsvej 64, Rejsby

Bestemmelser

Plannummer
560.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 812

Særlige bestemmelser
Virksomheden skal følge grænseværdierne for støj.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til blandet bolig og erhverv.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.20

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk