Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 540.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

540.71.1 - Vodder Skole

Bestemmelser

Plannummer
540.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, idrætshallen: 12 m.

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: Byzone

Lokalplaner
LP 601

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, idrætscenter og naturlegeplads

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
6.D.2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk