Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 540.31.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

540.31.2 - Sportsvej

Bestemmelser

Plannummer
540.31.2

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse

Erhvervsområde.

F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed.

Miljøklasse 2-4. Den eksisterende bolig må dog opretholdes.


Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Områdets status pr. 01.01.2010

Erhvervsområde.


Parkering

Det akutelle parkeringsbehov skal tilvejebringes på egen grund. 


Tidligere rammeområde nr.
6:E.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk