Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 530.11.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

530.11.4 - Genforeningsvej/Søndervej

Bestemmelser

Plannummer
530.11.4

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav bebyg.: 30 % for den enkelte ejendom
Anden bebyg. end boliger: 30 % for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5


Arealanvendelse

Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Boligområde og landbrug


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Tidligere rammeområde nr.

530.11.1


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk