Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 520.31.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

520.31.2 - Damvej syd

Bestemmelser

Plannummer
520.31.2

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 023-5.1

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget erhvervsområde.

Grundstørrelse
Min. 2000 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
5.E.2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk