Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 520.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

520.31.1 - Erhvervsområde Brøns

Bestemmelser

Plannummer
520.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
35

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
11

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Minimums udstykningsstørrelse
2000

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 501
Delvist LP 023-5.1

Særlige bestemmelser
Enkelte bygningsdele såsom skorstene eller lignende kan tillades højere end 11 m

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget erhvervsområde.


Grundstørrelse
Min. 2000 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
5.E.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk