Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.71.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.71.6 - Skærbæk Fritidscenter

Bestemmelser

Plannummer
510.71.6

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
60% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, idrætshaller: 12 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 125
Delvist BPV 17

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer idræts- og kulturhus, lægehus samt børne- og skoleforvaltningen.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D.5

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk