Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.71.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.71.4 - Skærbæk Kommuneskole

Bestemmelser

Plannummer
510.71.4

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for området som helhed
30% for den enkelte boligejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 12 m.
Max bygningshøjde, boliger: 8,5 m.
Max etager: 2,5
Max etager, boliger: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt samt boilger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 20

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, børnehave, fritidsordning mv. med tilhørende udenomsanlæg samt boligformål.

Parkering
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.D.4

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk