510.51.6 - Motorsportsbane

Bestemmelser

Plannummer
510.51.6

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6

Arealanvendelse

Område til offentlige og rekreative formål.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Særlige bestemmelser

Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Miljøministeriets aktuelle grænseværdier for støj skal indarbejdes ved lokalplanlægningen.


Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til motorsportsbane.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Tidligere rammeområde nr.

1.D.7


Status

Forslag