Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.51.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.51.5 - Plantage Ullerupvej

Bestemmelser

Plannummer
510.51.5

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Plantage.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 133

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes fra bebyggelse.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til bynært rekreativt område.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D.10, 1.D.13

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk