Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.51.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.51.4 - Kolonihaver ved Ullerupvej

Bestemmelser

Plannummer
510.51.4

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
10% for den enkelte ejendom.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Kolonihaver.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Det enkelte havelod kan ikke matrikuleres selvstændigt.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til kolonihaver.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D.9

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk