Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.51.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.51.3 - Hjemsted Oldtidscenter

Bestemmelser

Plannummer
510.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
20% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 140

Særlige bestemmelser
Byggeriet skal indpasses skånsomt i den eksisterende topografi.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til arkæologisk forskning- og formidlingcenter, museum.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D.15

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk