Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.41.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.41.6 - Nørre Skærbæksvej

Bestemmelser

Plannummer
510.41.6

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent

40% for den enkelte ejendom.


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.


Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Dvs. biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvare samt møbler.

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: landzone og byzone
Fremtidig: byzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Erhvervsområde der anvendes til pladskrævende varegrupper.


detailhandel

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Skærbæk. Den samlede ramme for arealet er 8.700 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 50 m2 butik
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk