Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.31.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.31.6 - Ribevej syd

Bestemmelser

Plannummer
510.31.6

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Miljøklasse 1-4

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 150

Områdets status pr. 01.01.2010
Erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 butik
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.E.6

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk