Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.21.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.21.1 - Nissumsgade

Bestemmelser

Plannummer
510.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv. Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 15

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med blandet bolig og erhverv.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.E.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk