510.11.9 - Boligområde nord for Kildebakken

Bestemmelser

Plannummer
510.11.9

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.


Opholds- og friarealer

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligformål. Ikke taget i anvendelse.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav


Status

Forslag