Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.11.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.11.8 - Ullerupvej Nord

Bestemmelser

Plannummer
510.11.8

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til skovparceller.

Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 20 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til boligformål. Ikke taget i anvendelse.

Grundstørrelse
Min. 1200 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
1.B.10

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk