510.11.7 - Skolegade

Bestemmelser

Plannummer
510.11.7

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
65

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
3

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Opholds- og friarealer

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 144

Særlige bestemmelser
Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Parkering
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav
1 p-plads pr. bolig, etagebebyggelse
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.B.9

Status

Forslag