Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 510.11.13

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.11.13 - Mellemgade

Bestemmelser

Plannummer
510.11.13

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

Maks. 60 % for den enkelte ejendom.


Maksimal højde i meter

Maks. bygningshøjde: 8,5 m


Arealanvendelse

Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2


Zonestatus

Eksisterende: byzone

Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

I tilfælde af brand eller andre force majeure-agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelse med en udformning og en placering som den oprindelige bebyggelse. 


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse.

 


Parkering

2 p-plads pr. bolig ved åben-lav bebyggelse
1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse
1 p-plads pr. 50 m2 institution
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv


Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk