Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 470.81.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

470.81.2 - Vestagervej 2, Geestrup

Bestemmelser

Plannummer
470.81.2

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 14 m.

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Slambehandlingsanlæg. Miljøklasse 5

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 2.3-06C

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til slambehandlingsanlæg. med tilhørende faciliteter så som bygninger, oplagsplads, parkering m.v.

Tidligere rammeområde nr.
2.3.6

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk