Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 470.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

470.31.3 - Bevtoftvej 18, Toftlund

Bestemmelser

Plannummer
470.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Miljøklasse 5-6

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.01(3)

Særlige bestemmelser
Byggelinier mod Bevtoftvej og Haverbækvej skal respekteres.

Områdets status pr. 01.01.2010
Erhvervsområde for en bearbejdningsvirksomhed indenfor metal m. m.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
7.3.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk