Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 450.81.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

450.81.1 - Smedebækken

Bestemmelser

Plannummer
450.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
20% for området som helhed

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Renseanlæg og genbrugsplads.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Der må opføres det nødvendige byggeri for at et renseanlæg og genbrugsplads kan fungere, så som maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter m.m.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til renseanlæg og genbrugsplads.

Tidligere rammeområde nr.
6.4.2, 6.4.3

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk