Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 450.11.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

450.11.3 - Tingvej

Bestemmelser

Plannummer
450.11.3

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Da ådelen er et sårbart område, bør bebyggelsen respektere de landskabelige værdier.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk