Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 440.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

440.41.1 - Arrild Ferieby

Bestemmelser

Plannummer
440.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent

25% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1


Arealanvendelse

Lokalcenter

Der kan indpasses kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: sommerhusområde


Særlige bestemmelser

Bebyggelsen skal være minimum 35 m. fra vejskel.
Plantebæltet skal have en brede på 30 m. fra vejskal, dog skal oversigtsarealet friholdes.


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til detailhandel og ferieboliger.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlede ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.


Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik


Tidligere rammeområde nr.

4.3.1


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk