430.71.2 - Arrild Kirke

Bestemmelser

Plannummer
430.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Kirke og kirkegård.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Religiøse institutioner og gravpladser


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer kirke, kapel og kirkegård.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres.

Tidligere rammeområde nr.
5.4.2

Status

Forslag