Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 430.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

430.51.2 - Gånsagervej

Bestemmelser

Plannummer
430.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 5.4-01

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til spejderhytte of ridebane.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk