Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 420.71.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.71.3 - Møllevangen Plejehjem

Bestemmelser

Plannummer
420.71.3

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 2.4-03

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til plejehjem og ældre boliger.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.4.4

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk