Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 420.41.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.41.3 - Rangstrupvej

Bestemmelser

Plannummer
420.41.3

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom. 


Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
50 %

Maksimal højde i meter

Max. bygningshøjde: 8,5 m.


Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Der kan indpasses erhverv i området.

Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Byzone


Særlige bestemmelser

Bygninger kan i særlige tilfælde tillades en højde over 8,5 m, hvor indretning og drift af den enkelte virksomhed nødvendiggør en større højde.


Områdets status pr. 01.01.2010

Erhvervsområde


detailhandel

or pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af det samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Agerskov. Den samlede ramme for arealet er 4.900 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 50 m2 butik.

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk