Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 420.11.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.11.7 - Bispelunden

Bestemmelser

Plannummer
420.11.7

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 2.2-04

Særlige bestemmelser
Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Parkering
1,5 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
2.2.7

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk