Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 420.11.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.11.5 - Smedebæksvænget

Bestemmelser

Plannummer
420.11.5

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
Åben-lav bebyg.: 30 % for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40 % for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Opholds- og friarealer

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 2.2-11

Særlige bestemmelser
Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav

Tidligere rammeområde nr.
2.2.14

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk