Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.81.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.81.5 - Toftlund Fjernvarm

Bestemmelser

Plannummer
410.81.5

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom.


Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
50 %

Maksimal højde i meter

Max. bygningshøjde: 12 m. Akkumuleringstanke må dog opføres med en bygningshøjde på op til 20 m.


Tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks. skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygnings funktion, kan dog opføres med en større højde.


Arealanvendelse

Tekniske anlæg.

Fjernvarmeanlæg med akkumuleringstanke og øvrige tekniske anlæg i forbindelse med områdets varmedistribution.


Zonestatus

Eksisterende: Byzone

Fremtidig: Byzone


Lokalplaner

062-410


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk