410.81.3 - Østerdalen

Bestemmelser

Plannummer
410.81.3

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
20

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Arealanvendelse
Område til Tekniske Anlæg.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.4-04

Særlige bestemmelser
Der må opføres det nødvendige byggeri for at et renseanlæg kan fungere, så som maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til renseanlæg og slambassiner m.v.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.13

Status

Forslag