Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.81.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.81.3 - Østerdalen

Bestemmelser

Plannummer
410.81.3

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
20

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Arealanvendelse
Område til Tekniske Anlæg.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.4-04

Særlige bestemmelser
Der må opføres det nødvendige byggeri for at et renseanlæg kan fungere, så som maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til renseanlæg og slambassiner m.v.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.13

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk