Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.81.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.81.2 - Gøttrupvej

Bestemmelser

Plannummer
410.81.2

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse
Område til Tekniske Anlæg.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til offentlige spildevands- og regnvandsledninger med tilhørende brønde.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.11

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk