Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.71.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.71.8 - Misbrugscenter Sønderjylland

Bestemmelser

Plannummer
410.71.8

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt døgninstitution.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 1.4-06

Særlige bestemmelser
Bygningen skal bestå af en administrationsdel, behandlingstilbudsdel og botilbudsdel, der skal kunne rumme 14 beboer.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til misbrugscenter

Tidligere rammeområde nr.
1.4.22

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk