Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.31.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.31.5 - Bevtoftvej

Bestemmelser

Plannummer
410.31.5

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 2-4

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Byggelinien ud mod Koldingvej og Bevtoftvej skal respekteres.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til erhvervsområde. Ikke taget i anvendelse.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk