Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.31.3 - Gøttrupvej

Bestemmelser

Plannummer
410.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.


Arealanvendelse

Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Eksisterende boliger kan fortsat anvendes til beboelse med tilknytning til erhvervet. Miljøklasse 2-4


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse placeres min. 25 m. fra Koldingvej og min. 20 m. fra Bevtoftvej.

Bygningers ydervægge eller tag må hæves mere end de 8,5 meter hvor særlige hensyn til indretning og drift af den enkelte virksomhed nødvendiggør en større højde.


Områdets status pr. 01.01.2010

Næsten udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering

2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Tidligere rammeområde nr.

1.3.1


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk