Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.31.1 - Tøndervej

Bestemmelser

Plannummer
410.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
15

Mindst tilladte miljøklasse
4

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 4-5

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 015-4.6

Særlige bestemmelser
Enkelte bygninger eller bygningsdel kan med byrådets tilladelse gives en større højde, såfremt virksomhedens drift nødvendiggøre dette.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.3.4

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk