Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.21.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.21.7 - Vestervang

Bestemmelser

Plannummer
410.21.7

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
50% for den enkelte ejendom
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med bla. bolig og erhverv.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.1.5

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk