Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.21.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.21.5 - Toldbodgade

Bestemmelser

Plannummer
410.21.5

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1-12

Særlige bestemmelser
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med bla. bolig og erhverv.

detailhandel
Der kan etableres forretningsvirksomhed i tilknytning til den enkelte virksomhed.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

Tidligere rammeområde nr.
1.1.10

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk