Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.21.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.21.5 - Toldbodgade

Bestemmelser

Plannummer
410.21.5

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1-12

Særlige bestemmelser
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med bla. bolig og erhverv.

detailhandel
Der kan etableres forretningsvirksomhed i tilknytning til den enkelte virksomhed.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

Tidligere rammeområde nr.
1.1.10

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk