Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.21.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.21.3 - Gøttrupvej

Bestemmelser

Plannummer
410.21.3

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
Vest for Gøttrupvej: 100% for den enkelte ejendom
Øst for Gøttrupvej: 50% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1.10
Delvist LP 1.1.12

Særlige bestemmelser
Der kan i området ske en omdannelse til rent boligområde. Omdannelsen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med bla. bolig og erhverv.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

Tidligere rammeområde nr.
1.1.3

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk