Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.21.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.21.2 - Jyllandsgade

Bestemmelser

Plannummer
410.21.2

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1-12
Delvist LP 1.2-27
Delvist BPV 2

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Næsten udbygget med bla. bolig og erhverv.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

Tidligere rammeområde nr.
1.1.6

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk